Onze klassen

De Vlinderklas

peuter - eerste kleuterklas

De Vogelklas

peuter - eerste kleuterklas

De Konijnenklas

tweede - derde kleuterklas

De Bijenklas

tweede - derde kleuterklas

Het eerste leerjaar

Het tweede leerjaar

Het derde leerjaar

Het vierde leerjaar

Het vijfde leerjaar

Het zesde leerjaar