De kinderen gebruiken hun middagmaal in de polyvalente zaal of thuis. De leerlingen die ’s middags op school blijven eten, hebben twee mogelijkheden:

  • een warme maaltijd of
  • een eigen lunchpakket + soep, melk of water

Alle leerlingen die op school eten betalen remgeld. Dit is een vergoeding voor het gebruik en onderhoud van de polyvalente zaal en het toezicht. Wie alles meebrengt van thuis betaalt alleen het remgeld. De kleuters en kinderen van de lagere school gebruiken de maaltijd of het lunchpakket in de polyvalente zaal, onder toezicht van een leerkracht.

- klik op het overzicht van de prijsramingen van de maaltijden en remgeld voor de kinderen van de lagere school

- klik op het overzicht van de prijsramingen voor de prijzen van de maaltijden en remgeld voor de kleuters