Vrije dagen

Pedagogische studiedag
maandag 17 september 2018: vrijaf voor de kinderen, opvang mogelijk

Lokale verlofdag
maandag 8 oktober 2018: geen school, GEEN opvang

Pedagogische studiedag
woensdag 17 oktober 2018: vrijaf voor de kinderen, opvang mogelijk

Allerheiligenvakantie
van maandag 29 oktober tot vrijdag 2 november 2018

Kerstvakantie
van maandag 24 december 2018 tot vrijdag 4 januari 2019

Pedagogische studiedag
woensdag 30 januari 2019 : vrijaf voor de kinderen, opvang mogelijk

Lokale verlofdag
vrijdag 8 februari 2019: geen school, GEEN opvang

Krokusvakantie
van maandag 4 maart 2019 tot vrijdag 8 maart 2019

Paasvakantie
van maandag 8 april 2019 tot maandag 22 april 2019

Feest van de arbeid
woensdag 1 mei 2019: geen school, GEEN opvang

Onze–Lieve–Heer–Hemelvaart
donderdag 30 mei 2019

Brugdag
vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren
zondag 9 juni 2019

Pinkstermaandag
maandag 10 juni 2019

Personeelsvergaderingen

Tijdens personeelsvergaderingen is er opvang/speelstudie voor de lagere school en geen studie met huiswerkbegeleiding. Dank voor uw begrip hiervoor. De data van de personeelsvergaderingen dit schooljaar vindt u hieronder:

  • dinsdag 27 november 2018
  • dinsdag 18 december 2018
  • donderdag 17 januari 2019
  • maandag 11 februari 2019
  • dinsdag 26 maart 2019
  • donderdag 9 mei 2019
  • donderdag 20 juni 2019

Peuterkijkdagen

Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun peuter zijn van harte uitgenodigd op één van onze PEUTERKIJKAVONDEN:

  • dinsdag 27 november 2018 om 19.30u
  • donderdag 21 maart 2019 om 19.30u

Op deze infomomenten krijgt u als ouders info over de werking van de school en klas. U leert er ook de juf van de peuterklas evenals enkele andere kleuterjuffen kennen.

U bent ook steeds van harte welkom om met uw kindje de klas en de juf te leren kennen. Dit gebeurt best tijdens de schooluren en na 9.00u. U kunt hiervoor best een afspraak maken met de directie.