directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1498633103ezleb1498633103bv@ei1498633103tceri1498633103d1498633103
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1498633103ezleb1498633103bv@ta1498633103airat1498633103erces1498633103
zorg
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1498633103ezleb1498633103bv@dr1498633103eanre1498633103b.nna1498633103
zorg kleuter
juf Tessa Deuwel eb.el1498633103ezleb1498633103bv@le1498633103wued.1498633103asset1498633103
juf Greet Van Damme eb.el1498633103ezleb1498633103bv@em1498633103mad.n1498633103av.te1498633103erg1498633103
ap1617personeelgreetap1617personeeltessa
zorg en leerkracht lager 2L
juf Phaedra Vergauwen
ap1617personeelphaedraeb.el1498633103ezleb1498633103bv@ne1498633103wuagr1498633103ev.ar1498633103deahp1498633103
peuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1498633103ezleb1498633103bv@st1498633103eab.e1498633103d.eil1498633103ahtan1498633103
kleuterklas K1 of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1498633103ezleb1498633103bv@re1498633103kca.n1498633103av.el1498633103reev1498633103
kleuterklas K2 of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1498633103ezleb1498633103bv@td1498633103nohd.1498633103egnI1498633103
kleuterklas K3 of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove in samenwerking met juf Tiffany Matthys
ap1617personeeltiffanyap1617personeelsandyeb.el1498633103ezleb1498633103bv@ev1498633103ohnes1498633103saw.n1498633103av.yd1498633103nas1498633103 en eb.el1498633103ezleb1498633103bv@sy1498633103httam1498633103.ynaf1498633103fit1498633103
kleutergym en zorg
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1498633103ezleb1498633103bv@le1498633103wued.1498633103asset1498633103
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1498633103iamg@1498633103eriev1498633103ednav1498633103.evei1498633103l1498633103
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1498633103ezleb1498633103bv@ep1498633103eap.e1498633103d.art1498633103ep1498633103
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen en Ann Bernaerd)
ap1415_personeel_250_2leb.el1498633103ezleb1498633103bv@ht1498633103reb.e1498633103ttigi1498633103rb1498633103
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1498633103ezleb1498633103bv@hc1498633103sobne1498633103leor.1498633103nav.s1498633103eilra1498633103m1498633103
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1498633103ezleb1498633103bv@sn1498633103ewuab1498633103.evei1498633103l1498633103
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1498633103ezleb1498633103bv@en1498633103oob.e1498633103nilec1498633103
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1498633103ezleb1498633103bv@le1498633103sek.e1498633103d.oni1498633103g1498633103
gymmen
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1498633103ezleb1498633103bv@en1498633103nob.a1498633103icirt1498633103ap1498633103
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh