directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1566607194ezleb1566607194bv@ei1566607194tceri1566607194d1566607194
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1566607194ezleb1566607194bv@ta1566607194airat1566607194erces1566607194
zorgcoördinator
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1566607194ezleb1566607194bv@dr1566607194eanre1566607194b.nna1566607194
zorg kleuterschool
juf Tessa Deuwel 
eb.el1566607194ezleb1566607194bv@le1566607194wued.1566607194asset1566607194
ap1617personeeltessa
zorg lagere school
juf Phaedra Vergauwenap1617personeelphaedra
eb.el1566607194ezleb1566607194bv@ne1566607194wuagr1566607194ev.ar1566607194deahp1566607194
peuterklas- 1ste kleuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1566607194ezleb1566607194bv@st1566607194eab.e1566607194d.eil1566607194ahtan1566607194
1ste - 2de kleuterklas of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1566607194ezleb1566607194bv@re1566607194kca.n1566607194av.el1566607194reev1566607194
2de kleuterklas of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1566607194ezleb1566607194bv@td1566607194nohd.1566607194egnI1566607194
3de kleuterklas of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove
ap1617personeelsandy
eb.e1566607194lezle1566607194bbv@e1566607194vohne1566607194ssaw.1566607194nav.y1566607194dnas1566607194
juf Greet Van Damme
ap1617personeelgreet eb.el1566607194ezleb1566607194bv@em1566607194mad.n1566607194av.te1566607194erg1566607194
kleutergym
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1566607194ezleb1566607194bv@le1566607194wued.1566607194asset1566607194
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1566607194iamg@1566607194eriev1566607194ednav1566607194.evei1566607194l1566607194
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1566607194ezleb1566607194bv@ep1566607194eap.e1566607194d.art1566607194ep1566607194
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth 
ap1415_personeel_250_2l
eb.e1566607194lezle1566607194bbv@h1566607194treb.1566607194ettig1566607194irb1566607194
juf Phaedra Vergauwen

eb.e1566607194lezle1566607194bbv@n1566607194ewuag1566607194rev.a1566607194rdeah1566607194p1566607194
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1566607194ezleb1566607194bv@hc1566607194sobne1566607194leor.1566607194nav.s1566607194eilra1566607194m1566607194 ap1617personeelphaedra
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1566607194ezleb1566607194bv@sn1566607194ewuab1566607194.evei1566607194l1566607194
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1566607194ezleb1566607194bv@en1566607194oob.e1566607194nilec1566607194
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1566607194ezleb1566607194bv@le1566607194sek.e1566607194d.oni1566607194g1566607194
gymmen lagere school
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1566607194ezleb1566607194bv@en1566607194nob.a1566607194icirt1566607194ap1566607194
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh