directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1544658606ezleb1544658606bv@ei1544658606tceri1544658606d1544658606
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1544658606ezleb1544658606bv@ta1544658606airat1544658606erces1544658606
zorgcoördinator
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1544658606ezleb1544658606bv@dr1544658606eanre1544658606b.nna1544658606
zorg kleuterschool
juf Tessa Deuwel 
eb.el1544658606ezleb1544658606bv@le1544658606wued.1544658606asset1544658606
ap1617personeeltessa
zorg lagere school
juf Phaedra Vergauwenap1617personeelphaedra
eb.el1544658606ezleb1544658606bv@ne1544658606wuagr1544658606ev.ar1544658606deahp1544658606
peuterklas- 1ste kleuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1544658606ezleb1544658606bv@st1544658606eab.e1544658606d.eil1544658606ahtan1544658606
1ste - 2de kleuterklas of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1544658606ezleb1544658606bv@re1544658606kca.n1544658606av.el1544658606reev1544658606
2de kleuterklas of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1544658606ezleb1544658606bv@td1544658606nohd.1544658606egnI1544658606
3de kleuterklas of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove
ap1617personeelsandy
eb.e1544658606lezle1544658606bbv@e1544658606vohne1544658606ssaw.1544658606nav.y1544658606dnas1544658606
juf Greet Van Damme
ap1617personeelgreet eb.el1544658606ezleb1544658606bv@em1544658606mad.n1544658606av.te1544658606erg1544658606
kleutergym
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1544658606ezleb1544658606bv@le1544658606wued.1544658606asset1544658606
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1544658606iamg@1544658606eriev1544658606ednav1544658606.evei1544658606l1544658606
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1544658606ezleb1544658606bv@ep1544658606eap.e1544658606d.art1544658606ep1544658606
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth 
ap1415_personeel_250_2l
eb.e1544658606lezle1544658606bbv@h1544658606treb.1544658606ettig1544658606irb1544658606
juf Phaedra Vergauwen

eb.e1544658606lezle1544658606bbv@n1544658606ewuag1544658606rev.a1544658606rdeah1544658606p1544658606
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1544658606ezleb1544658606bv@hc1544658606sobne1544658606leor.1544658606nav.s1544658606eilra1544658606m1544658606 ap1617personeelphaedra
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1544658606ezleb1544658606bv@sn1544658606ewuab1544658606.evei1544658606l1544658606
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1544658606ezleb1544658606bv@en1544658606oob.e1544658606nilec1544658606
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1544658606ezleb1544658606bv@le1544658606sek.e1544658606d.oni1544658606g1544658606
gymmen lagere school
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1544658606ezleb1544658606bv@en1544658606nob.a1544658606icirt1544658606ap1544658606
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh