directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1513525482ezleb1513525482bv@ei1513525482tceri1513525482d1513525482
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1513525482ezleb1513525482bv@ta1513525482airat1513525482erces1513525482
zorg
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1513525482ezleb1513525482bv@dr1513525482eanre1513525482b.nna1513525482
zorg kleuter
juf Tessa Deuwel eb.el1513525482ezleb1513525482bv@le1513525482wued.1513525482asset1513525482
juf Greet Van Damme eb.el1513525482ezleb1513525482bv@em1513525482mad.n1513525482av.te1513525482erg1513525482
ap1617personeelgreetap1617personeeltessa
zorg en leerkracht lager 2L
juf Phaedra Vergauwen
ap1617personeelphaedraeb.el1513525482ezleb1513525482bv@ne1513525482wuagr1513525482ev.ar1513525482deahp1513525482
peuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1513525482ezleb1513525482bv@st1513525482eab.e1513525482d.eil1513525482ahtan1513525482
kleuterklas K1 of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1513525482ezleb1513525482bv@re1513525482kca.n1513525482av.el1513525482reev1513525482
kleuterklas K2 of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1513525482ezleb1513525482bv@td1513525482nohd.1513525482egnI1513525482
kleuterklas K3 of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove in samenwerking met juf Tiffany Matthys
ap1617personeeltiffanyap1617personeelsandyeb.el1513525482ezleb1513525482bv@ev1513525482ohnes1513525482saw.n1513525482av.yd1513525482nas1513525482 en eb.el1513525482ezleb1513525482bv@sy1513525482httam1513525482.ynaf1513525482fit1513525482
kleutergym en zorg
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1513525482ezleb1513525482bv@le1513525482wued.1513525482asset1513525482
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1513525482iamg@1513525482eriev1513525482ednav1513525482.evei1513525482l1513525482
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1513525482ezleb1513525482bv@ep1513525482eap.e1513525482d.art1513525482ep1513525482
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen en Ann Bernaerd)
ap1415_personeel_250_2leb.el1513525482ezleb1513525482bv@ht1513525482reb.e1513525482ttigi1513525482rb1513525482
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1513525482ezleb1513525482bv@hc1513525482sobne1513525482leor.1513525482nav.s1513525482eilra1513525482m1513525482
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1513525482ezleb1513525482bv@sn1513525482ewuab1513525482.evei1513525482l1513525482
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1513525482ezleb1513525482bv@en1513525482oob.e1513525482nilec1513525482
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1513525482ezleb1513525482bv@le1513525482sek.e1513525482d.oni1513525482g1513525482
gymmen
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1513525482ezleb1513525482bv@en1513525482nob.a1513525482icirt1513525482ap1513525482
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh