directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1560921487ezleb1560921487bv@ei1560921487tceri1560921487d1560921487
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1560921487ezleb1560921487bv@ta1560921487airat1560921487erces1560921487
zorgcoördinator
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1560921487ezleb1560921487bv@dr1560921487eanre1560921487b.nna1560921487
zorg kleuterschool
juf Tessa Deuwel 
eb.el1560921487ezleb1560921487bv@le1560921487wued.1560921487asset1560921487
ap1617personeeltessa
zorg lagere school
juf Phaedra Vergauwenap1617personeelphaedra
eb.el1560921487ezleb1560921487bv@ne1560921487wuagr1560921487ev.ar1560921487deahp1560921487
peuterklas- 1ste kleuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1560921487ezleb1560921487bv@st1560921487eab.e1560921487d.eil1560921487ahtan1560921487
1ste - 2de kleuterklas of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1560921487ezleb1560921487bv@re1560921487kca.n1560921487av.el1560921487reev1560921487
2de kleuterklas of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1560921487ezleb1560921487bv@td1560921487nohd.1560921487egnI1560921487
3de kleuterklas of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove
ap1617personeelsandy
eb.e1560921487lezle1560921487bbv@e1560921487vohne1560921487ssaw.1560921487nav.y1560921487dnas1560921487
juf Greet Van Damme
ap1617personeelgreet eb.el1560921487ezleb1560921487bv@em1560921487mad.n1560921487av.te1560921487erg1560921487
kleutergym
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1560921487ezleb1560921487bv@le1560921487wued.1560921487asset1560921487
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1560921487iamg@1560921487eriev1560921487ednav1560921487.evei1560921487l1560921487
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1560921487ezleb1560921487bv@ep1560921487eap.e1560921487d.art1560921487ep1560921487
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth 
ap1415_personeel_250_2l
eb.e1560921487lezle1560921487bbv@h1560921487treb.1560921487ettig1560921487irb1560921487
juf Phaedra Vergauwen

eb.e1560921487lezle1560921487bbv@n1560921487ewuag1560921487rev.a1560921487rdeah1560921487p1560921487
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1560921487ezleb1560921487bv@hc1560921487sobne1560921487leor.1560921487nav.s1560921487eilra1560921487m1560921487 ap1617personeelphaedra
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1560921487ezleb1560921487bv@sn1560921487ewuab1560921487.evei1560921487l1560921487
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1560921487ezleb1560921487bv@en1560921487oob.e1560921487nilec1560921487
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1560921487ezleb1560921487bv@le1560921487sek.e1560921487d.oni1560921487g1560921487
gymmen lagere school
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1560921487ezleb1560921487bv@en1560921487nob.a1560921487icirt1560921487ap1560921487
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh