directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1503215408ezleb1503215408bv@ei1503215408tceri1503215408d1503215408
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1503215408ezleb1503215408bv@ta1503215408airat1503215408erces1503215408
zorg
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1503215408ezleb1503215408bv@dr1503215408eanre1503215408b.nna1503215408
zorg kleuter
juf Tessa Deuwel eb.el1503215408ezleb1503215408bv@le1503215408wued.1503215408asset1503215408
juf Greet Van Damme eb.el1503215408ezleb1503215408bv@em1503215408mad.n1503215408av.te1503215408erg1503215408
ap1617personeelgreetap1617personeeltessa
zorg en leerkracht lager 2L
juf Phaedra Vergauwen
ap1617personeelphaedraeb.el1503215408ezleb1503215408bv@ne1503215408wuagr1503215408ev.ar1503215408deahp1503215408
peuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1503215408ezleb1503215408bv@st1503215408eab.e1503215408d.eil1503215408ahtan1503215408
kleuterklas K1 of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1503215408ezleb1503215408bv@re1503215408kca.n1503215408av.el1503215408reev1503215408
kleuterklas K2 of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1503215408ezleb1503215408bv@td1503215408nohd.1503215408egnI1503215408
kleuterklas K3 of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove in samenwerking met juf Tiffany Matthys
ap1617personeeltiffanyap1617personeelsandyeb.el1503215408ezleb1503215408bv@ev1503215408ohnes1503215408saw.n1503215408av.yd1503215408nas1503215408 en eb.el1503215408ezleb1503215408bv@sy1503215408httam1503215408.ynaf1503215408fit1503215408
kleutergym en zorg
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1503215408ezleb1503215408bv@le1503215408wued.1503215408asset1503215408
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1503215408iamg@1503215408eriev1503215408ednav1503215408.evei1503215408l1503215408
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1503215408ezleb1503215408bv@ep1503215408eap.e1503215408d.art1503215408ep1503215408
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen en Ann Bernaerd)
ap1415_personeel_250_2leb.el1503215408ezleb1503215408bv@ht1503215408reb.e1503215408ttigi1503215408rb1503215408
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1503215408ezleb1503215408bv@hc1503215408sobne1503215408leor.1503215408nav.s1503215408eilra1503215408m1503215408
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1503215408ezleb1503215408bv@sn1503215408ewuab1503215408.evei1503215408l1503215408
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1503215408ezleb1503215408bv@en1503215408oob.e1503215408nilec1503215408
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1503215408ezleb1503215408bv@le1503215408sek.e1503215408d.oni1503215408g1503215408
gymmen
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1503215408ezleb1503215408bv@en1503215408nob.a1503215408icirt1503215408ap1503215408
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh