directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1508593844ezleb1508593844bv@ei1508593844tceri1508593844d1508593844
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1508593844ezleb1508593844bv@ta1508593844airat1508593844erces1508593844
zorg
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1508593844ezleb1508593844bv@dr1508593844eanre1508593844b.nna1508593844
zorg kleuter
juf Tessa Deuwel eb.el1508593844ezleb1508593844bv@le1508593844wued.1508593844asset1508593844
juf Greet Van Damme eb.el1508593844ezleb1508593844bv@em1508593844mad.n1508593844av.te1508593844erg1508593844
ap1617personeelgreetap1617personeeltessa
zorg en leerkracht lager 2L
juf Phaedra Vergauwen
ap1617personeelphaedraeb.el1508593844ezleb1508593844bv@ne1508593844wuagr1508593844ev.ar1508593844deahp1508593844
peuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1508593844ezleb1508593844bv@st1508593844eab.e1508593844d.eil1508593844ahtan1508593844
kleuterklas K1 of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1508593844ezleb1508593844bv@re1508593844kca.n1508593844av.el1508593844reev1508593844
kleuterklas K2 of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1508593844ezleb1508593844bv@td1508593844nohd.1508593844egnI1508593844
kleuterklas K3 of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove in samenwerking met juf Tiffany Matthys
ap1617personeeltiffanyap1617personeelsandyeb.el1508593844ezleb1508593844bv@ev1508593844ohnes1508593844saw.n1508593844av.yd1508593844nas1508593844 en eb.el1508593844ezleb1508593844bv@sy1508593844httam1508593844.ynaf1508593844fit1508593844
kleutergym en zorg
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1508593844ezleb1508593844bv@le1508593844wued.1508593844asset1508593844
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1508593844iamg@1508593844eriev1508593844ednav1508593844.evei1508593844l1508593844
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1508593844ezleb1508593844bv@ep1508593844eap.e1508593844d.art1508593844ep1508593844
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen en Ann Bernaerd)
ap1415_personeel_250_2leb.el1508593844ezleb1508593844bv@ht1508593844reb.e1508593844ttigi1508593844rb1508593844
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1508593844ezleb1508593844bv@hc1508593844sobne1508593844leor.1508593844nav.s1508593844eilra1508593844m1508593844
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1508593844ezleb1508593844bv@sn1508593844ewuab1508593844.evei1508593844l1508593844
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1508593844ezleb1508593844bv@en1508593844oob.e1508593844nilec1508593844
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1508593844ezleb1508593844bv@le1508593844sek.e1508593844d.oni1508593844g1508593844
gymmen
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1508593844ezleb1508593844bv@en1508593844nob.a1508593844icirt1508593844ap1508593844
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh