directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1555742705ezleb1555742705bv@ei1555742705tceri1555742705d1555742705
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1555742705ezleb1555742705bv@ta1555742705airat1555742705erces1555742705
zorgcoördinator
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1555742705ezleb1555742705bv@dr1555742705eanre1555742705b.nna1555742705
zorg kleuterschool
juf Tessa Deuwel 
eb.el1555742705ezleb1555742705bv@le1555742705wued.1555742705asset1555742705
ap1617personeeltessa
zorg lagere school
juf Phaedra Vergauwenap1617personeelphaedra
eb.el1555742705ezleb1555742705bv@ne1555742705wuagr1555742705ev.ar1555742705deahp1555742705
peuterklas- 1ste kleuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1555742705ezleb1555742705bv@st1555742705eab.e1555742705d.eil1555742705ahtan1555742705
1ste - 2de kleuterklas of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1555742705ezleb1555742705bv@re1555742705kca.n1555742705av.el1555742705reev1555742705
2de kleuterklas of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1555742705ezleb1555742705bv@td1555742705nohd.1555742705egnI1555742705
3de kleuterklas of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove
ap1617personeelsandy
eb.e1555742705lezle1555742705bbv@e1555742705vohne1555742705ssaw.1555742705nav.y1555742705dnas1555742705
juf Greet Van Damme
ap1617personeelgreet eb.el1555742705ezleb1555742705bv@em1555742705mad.n1555742705av.te1555742705erg1555742705
kleutergym
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1555742705ezleb1555742705bv@le1555742705wued.1555742705asset1555742705
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1555742705iamg@1555742705eriev1555742705ednav1555742705.evei1555742705l1555742705
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1555742705ezleb1555742705bv@ep1555742705eap.e1555742705d.art1555742705ep1555742705
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth 
ap1415_personeel_250_2l
eb.e1555742705lezle1555742705bbv@h1555742705treb.1555742705ettig1555742705irb1555742705
juf Phaedra Vergauwen

eb.e1555742705lezle1555742705bbv@n1555742705ewuag1555742705rev.a1555742705rdeah1555742705p1555742705
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1555742705ezleb1555742705bv@hc1555742705sobne1555742705leor.1555742705nav.s1555742705eilra1555742705m1555742705 ap1617personeelphaedra
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1555742705ezleb1555742705bv@sn1555742705ewuab1555742705.evei1555742705l1555742705
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1555742705ezleb1555742705bv@en1555742705oob.e1555742705nilec1555742705
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1555742705ezleb1555742705bv@le1555742705sek.e1555742705d.oni1555742705g1555742705
gymmen lagere school
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1555742705ezleb1555742705bv@en1555742705nob.a1555742705icirt1555742705ap1555742705
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh