directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1550531377ezleb1550531377bv@ei1550531377tceri1550531377d1550531377
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1550531377ezleb1550531377bv@ta1550531377airat1550531377erces1550531377
zorgcoördinator
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1550531377ezleb1550531377bv@dr1550531377eanre1550531377b.nna1550531377
zorg kleuterschool
juf Tessa Deuwel 
eb.el1550531377ezleb1550531377bv@le1550531377wued.1550531377asset1550531377
ap1617personeeltessa
zorg lagere school
juf Phaedra Vergauwenap1617personeelphaedra
eb.el1550531377ezleb1550531377bv@ne1550531377wuagr1550531377ev.ar1550531377deahp1550531377
peuterklas- 1ste kleuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1550531377ezleb1550531377bv@st1550531377eab.e1550531377d.eil1550531377ahtan1550531377
1ste - 2de kleuterklas of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1550531377ezleb1550531377bv@re1550531377kca.n1550531377av.el1550531377reev1550531377
2de kleuterklas of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1550531377ezleb1550531377bv@td1550531377nohd.1550531377egnI1550531377
3de kleuterklas of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove
ap1617personeelsandy
eb.e1550531377lezle1550531377bbv@e1550531377vohne1550531377ssaw.1550531377nav.y1550531377dnas1550531377
juf Greet Van Damme
ap1617personeelgreet eb.el1550531377ezleb1550531377bv@em1550531377mad.n1550531377av.te1550531377erg1550531377
kleutergym
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1550531377ezleb1550531377bv@le1550531377wued.1550531377asset1550531377
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1550531377iamg@1550531377eriev1550531377ednav1550531377.evei1550531377l1550531377
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1550531377ezleb1550531377bv@ep1550531377eap.e1550531377d.art1550531377ep1550531377
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth 
ap1415_personeel_250_2l
eb.e1550531377lezle1550531377bbv@h1550531377treb.1550531377ettig1550531377irb1550531377
juf Phaedra Vergauwen

eb.e1550531377lezle1550531377bbv@n1550531377ewuag1550531377rev.a1550531377rdeah1550531377p1550531377
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1550531377ezleb1550531377bv@hc1550531377sobne1550531377leor.1550531377nav.s1550531377eilra1550531377m1550531377 ap1617personeelphaedra
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1550531377ezleb1550531377bv@sn1550531377ewuab1550531377.evei1550531377l1550531377
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1550531377ezleb1550531377bv@en1550531377oob.e1550531377nilec1550531377
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1550531377ezleb1550531377bv@le1550531377sek.e1550531377d.oni1550531377g1550531377
gymmen lagere school
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1550531377ezleb1550531377bv@en1550531377nob.a1550531377icirt1550531377ap1550531377
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh