directie
mevrouw Joke Peeters
ap1617personeeljokeeb.el1540196047ezleb1540196047bv@ei1540196047tceri1540196047d1540196047
administratie
juf Christa Musschoot
ap1415_personeel_250_seceb.el1540196047ezleb1540196047bv@ta1540196047airat1540196047erces1540196047
zorg
juf Ann Bernaerd
ap1617personeelanneb.el1540196047ezleb1540196047bv@dr1540196047eanre1540196047b.nna1540196047
zorg kleuter
juf Tessa Deuwel eb.el1540196047ezleb1540196047bv@le1540196047wued.1540196047asset1540196047
juf Greet Van Damme eb.el1540196047ezleb1540196047bv@em1540196047mad.n1540196047av.te1540196047erg1540196047
ap1617personeelgreetap1617personeeltessa
zorg en leerkracht lager 2L
juf Phaedra Vergauwen
ap1617personeelphaedraeb.el1540196047ezleb1540196047bv@ne1540196047wuagr1540196047ev.ar1540196047deahp1540196047
peuterklas of Nijntjesklas
juf Nathalie De Baets
ap1617personeelnathalieeb.el1540196047ezleb1540196047bv@st1540196047eab.e1540196047d.eil1540196047ahtan1540196047
kleuterklas K1 of Julesklas
juf Veerle Van Acker
ap1617personeelveerleeb.el1540196047ezleb1540196047bv@re1540196047kca.n1540196047av.el1540196047reev1540196047
kleuterklas K2 of Rikkiklas
juf Inge D'hondt
ap1617personeelingeeb.el1540196047ezleb1540196047bv@td1540196047nohd.1540196047egnI1540196047
kleuterklas K3 of Prikklas
juf Sandy Van Wassenhove in samenwerking met juf Tiffany Matthys
ap1617personeeltiffanyap1617personeelsandyeb.el1540196047ezleb1540196047bv@ev1540196047ohnes1540196047saw.n1540196047av.yd1540196047nas1540196047 en eb.el1540196047ezleb1540196047bv@sy1540196047httam1540196047.ynaf1540196047fit1540196047
kleutergym en zorg
juf Tessa Deuwel
ap1415_personeel_250_kleutergymeb.el1540196047ezleb1540196047bv@le1540196047wued.1540196047asset1540196047
kinderverzorgster
juf Lieve Van de Veire
ap1415_personeel_250_kvmoc.l1540196047iamg@1540196047eriev1540196047ednav1540196047.evei1540196047l1540196047
eerste leerjaar
juf Petra de Paepe
ap1617personeelpetraeb.el1540196047ezleb1540196047bv@ep1540196047eap.e1540196047d.art1540196047ep1540196047
tweede leerjaar
juf Brigitte Berth (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen en Ann Bernaerd)
ap1415_personeel_250_2leb.el1540196047ezleb1540196047bv@ht1540196047reb.e1540196047ttigi1540196047rb1540196047
derde leerjaar
juf Marlies Van Roelenbosch (in samenwerking met juf Phaedra Vergauwen)
ap1617personeelmarlieseb.el1540196047ezleb1540196047bv@hc1540196047sobne1540196047leor.1540196047nav.s1540196047eilra1540196047m1540196047
vierde leerjaar
juf Lieve Bauwens
ap1617personeellieveeb.el1540196047ezleb1540196047bv@sn1540196047ewuab1540196047.evei1540196047l1540196047
vijfde leerjaar
juf Celine Boone
ap1617personeelcelineeb.el1540196047ezleb1540196047bv@en1540196047oob.e1540196047nilec1540196047
zesde leerjaar
meester Gino De Kesel
ap1617personeelginoeb.el1540196047ezleb1540196047bv@le1540196047sek.e1540196047d.oni1540196047g1540196047
gymmen
juf Patricia Bonne
ap1617personeelpatriciaeb.el1540196047ezleb1540196047bv@en1540196047nob.a1540196047icirt1540196047ap1540196047
voor- en naschoolse opvang
juf Mieke Spanoghe en juf Kim Haemerlinckap1415_personeel_250_opvang
middagtoezicht en eetzaal
mevrouw Solange De Keerap1415_personeel_250_onderhoud_eetzaal
onderhoudspersoneel
de heer Stijn Walravensap1415_personeel_250_onderhoud_werkman
onderhoudspersoneel
mevrouw Hilde Hebberechtap1415_personeel_250_onderhoud_hilde
ICT-coördinator
de heer Géry De Munterap1415_personeel_250_ict
Preventieadviseur
de heer Jan De Latterap1415_personeel_250_preventie
vrijwilligerswerk
mevrouw Lieve Hebberechtap1415_personeel_250_vrijwilliger_lh