Maria Lichtmis op 2 februari

Hoewel de titel van het feest naar Maria verwijst, slaat Lichtmis vooral op Jezus. De kerk gedenkt een nieuwe epifanie. Dit betekent dat Jezus voor de eerste maal onder het volk verschijnt. Voor het eerst komt Jezus in het huis van zijn Vader. Namelijk de tempel van Jeruzalem. Vandaar dat dit feest ook de opdracht van de Heer in de tempel genoemd wordt.

Reeds vanaf ongeveer de 10e eeuw, wijdde men met Maria Lichtmis kaarsen. Een gedeelte van die kaarsen werd gedurende het jaar tijdens de misvieringen ontbrand. Een ander deel namen de kerkgangers mee naar huis en gebruikten ze als beschermmiddel tegen onheil. Men geloofde dat met Lichtmis gewijde kaarsen een geneeskundige kracht bezaten. Daarom lieten de boeren enkele kaarsdruppels tussen het zaaigoed vallen. Of ze gingen met een kaars in de stallen rond om hun vee voor ziektes te behoeden. Als het donderde stak men een kaars aan.

Pannenkoeken bakken

Wie op 2 februari 's avonds pannenkoeken eet, wordt volgens het bijgeloof het hele jaar door gelukkig en rijk. Vandaar dat Lichtmis ook wel O.-L.-Vrouw schudt de pangenoemd wordt. De gewoonte om pannenkoekken te bakken vloeide voort uit knechten die beslisten om het volgende jaar bij dezelfde boer te blijven werken. Als ebloning werden zij door de boeren op pannenkoeken getrakteerd.

lichtmis