Startviering lagere school:

de startviering vindt plaats op vrijdag 25/9 om 13.15u. in de kerk van Belzele.